Obchodní podmínky

1.   Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

La Fattoria – víno a destiláty s.r.o.

se sídlem: Praha 9, Poděbradská 1020/30

IČ: 27071081

DIČ: CZ27071081

 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94082

kontaktní údaje: lafattoria@lafattoria.cz

www.lafattoria.cz

telefon: +420 739 592 006

(dále jen „prodávající“)

 

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou starší 18ti let (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.lafattoria.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 1. Registrace a uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Registrací získává kupující slevu ve výši 5 % z cen uvedených v internetovém obchodě. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající může zrušit uživatelský účet zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet dlouhodobě (déle než 12 měsíců) nevyužívá, nebo když kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Při realizaci objednávky z internetového obchodu www.lafattoria.cz má kupující možnost využít výhod bonusového systému.

 

 1. Cena zboží a platební podmínky

Ceny jednotlivých položek se řídí aktuálním ceníkem La Fattoria víno a destiláty s.r.o. Ceny vín a destilátů jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Ceny uvedené u produktů na e-shopu jsou uváděny s DPH. Vína, destiláty a nepotravinářské produkty podléhají 21% DPH. Potravinářské produkty podléhají 15% DPH. 

Kupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 117 33 99 13/0300 vedený u ČSOB
 • bezhotovostně platební kartou online
 • dobírkou v hotovosti při předání zboží
 • v hotovosti při osobním odběru v provozovně

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

V případě bezhotovostní platby je kupujícího povinen uhradit kupní cenu do 3 dnů od obdržení faktury a závazek platit je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 1. Doprava a doručení zboží

Způsob dodání zboží si kupující zvolí při objednání zboží.

Zboží je kupujícímu dodáno:   

      na adresu určenou kupujícím v objednávce

 • dopravcem společnosti - doručení zboží mezi 9 - 16 hod s telefonickým kontaktem na zákazníka, zajištěním výběru hotovosti nebo úhrady u vybraných typů platebních karet. Při objednávce vyšší než 2 000,-Kč vč. DPH je doprava zdarma, při objednávce nižší než 2000,-Kč je účtováno dopravné 180,-Kč.
 • kurýrní službou doručení zboží mezi 9 - 16 hod s telefonickým kontaktem na zákazníka, zajištěním výběru hotovosti nebo úhrady u vybraných typů platebních karet. Při objednávce vyšší než 2000,-Kč vč. DPH je doprava zdarma, při objednávce nižší než 2000,-Kč je účtováno dopravné 180,-Kč. Večerní doručení - doručení zboží mezi 17 - 21 hod je účtován příplatek ve výši 300,-Kč s DPH.

osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese Praha 9, POděbradská 1020/30, VINOdiVINO dle aktuální provozní doby (www.vinodivino.cz).

Zakoupené výrobky lze dodat pouze v rámci ČR. Dodání mimo území České republiky je možné pouze po domluvě.

Dodací lhůta je 3-5 následujících pracovních dnů. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Kupující je povinen zkontrolovat při převzetí zboží od přepravce neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě, že je shledáno porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Faktury – daňový doklad vystaví prodávající a přiloží k dodávanému zboží.

 

 1. Reklamace/ vrácení zboží

Oprávněná reklamace: v případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu dopravného v nutné výši.

Neoprávněná reklamace: kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Dodavatel neručí za škody vzniklé nevhodným skladováním vín po nákupu odběratelem.

Fotografie na webu se mohou mírně lišit od dodaného zboží, toto není důvod k reklamaci.

Ročníky se v průběhu roku mohou měnit nelze pro vysokou obrátkovost garantovat. V případě, že je vyprodán ročník uvedený na webu, je automaticky doručen ročník následující. Aktuální informace o ročnících lze podat telefonicky či emailem na uvedených kontaktech.

Zrušení objednávky: pokud se kupující rozhodne zrušit objednávku před expedicí, je toto možné provést po dohodě s prodávajícím na mailové adrese lafattoria@lafattoria.cz, telefon: +420 739 592 006

Uplatnění reklamace: v případě reklamace nás kontaktujte na emailové adrese lafattoria@lafattoria.cz, nebo na telefonu: +420 739 592 006

Způsob a lhůta pro vrácení peněz: vrácení peněz probíhá po dohodě skupujícím, bankovním převodem na jeho účet. Lhůta na vrácení peněz je 7 dnů od ukončení reklamace.

Adresa dodání reklamovaného zboží: VINOdiVINO, Poděbradská 1020/30, Praha 9

 

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Prodávající, v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje kupujícího o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00. Informace pro řešení sporů on-line najdete na: http://ec.europa.eu/consumer/odr.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

V případě odstoupení se smlouva od počátku ruší a prodávající a kupující si musí navzájem vrátit veškerá přijatá plnění.

Odstoupit může kupující tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu lafattoria@lafattoria.cz.
Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již prodávající zboží obdržel a převzal, doručí zboží zpět do provozovny prodávajícího, kde prodávajícího bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
Prodávající je v případě odstoupení povinen kupujícímu vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

 

8.   Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách společnosti www.lafattoria.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.