Conti Zecca

PUGLIA

Rodinné vinařství s dlouhou tradicí.

Horký poloostrov Salento je díky svým příznivým klimatickým podmínkám považován za jednu z nejvhodnějších oblastí pro pěstování vína v Itálii. Široké spektrum kultivarů vinné révy spolu se silnou poptávkou trhu přesvědčily v minulém století vinaře, aby svoji produkci zaměřili na výrobu silných vín s plným tělem a neutrální vůní. V důsledku nových tržních požadavků, zejména poptávky po méně alkoholických vínech s bohatší a komplexnější chutí i vůní, započaly v posledních letech v oblasti Salento změny, které měly vliv na pěstované odrůdy i na enologické charakteristiky zdejších vín.

Vinařství Conti Zecca v tomto vývoji hrálo a stále hraje velmi důležitou roli. Rodina Zecca se přestěhovala z Neapole do Leverana v 16. století. Byli to zámožní zemědělci, jimž se kromě majetku podařilo dosáhnout společenské prestiže a posléze povýšení do šlechtického stavu (získali titul knížat). V roce 1935 kníže Alcibiade Zecca vybavil vinařství moderními přístroji a Leverano proměnil v jedno z nejvýznamnějších obchodních center v salentské oblasti. Po druhé světové válce, kdy byla celá výroba zničena, jeho syn, kníže Giuseppe Zecca, povoláním právník, zrušil zastaralý a překonaný pachtovní systém a přetvořil zemědělskou usedlost do její současné podoby. Sám začal lahvovat a prodávat víno vyrobené na statku. Dnes patří bratři Zeccové (Alcibiade, Francesco, Luciano a Mario) mezi ty nemnohé apulské vinaře, kteří se osobně starají o celý enologický proces, počínaje péčí o hrozny a konče prodejem lahvovaného vína. http://www.contizecca.it

Nabídka vinařství